Last Updated on April 11, 2021 by Unicorn Is Realنکاتی که باید در ساخت تاج یونیکورن دقت کنید ۱. برای ساخت گلهای طرح یونیکورن(اسب تک شاخ ) از فوم های اکلیلی هم میتوان استفاده کرد من برای تاج یونیکورن از نمد آهاردار استفاده کردم. ۲.بهتر است تاج یونیکورن را در یک طرف تل بدوزید نه در وسط و ۳. نکته بعدی اینه که سایز تل اسب تک شاخ را متناسب با سایز کودک در نظر بگیرید و ۴.از متریال سبک استفاده کنید تا تاج یونیکورن از سر کودک نیافتد .

source